Varför NAVsmart?

Ett intelligent affärssystem för små till medelstora företag

Ett intelligent affärssystem för små till medelstora företag.

NAVsmart är ett intelligent och enkelt affärssystem som passar mindre företag som vill fokusera på lönsamhet och ekonomisk kontroll. NAVsmart integreras lätt med befintliga verksamhetssystem och innefattar organisationens alla processer och flöden. Det innefattar alltså hela verksamheten från ekonomi och leverantörskedjan till tillverkning och processer med en omfattande insyn för att lättare fatta rätt beslut. Det ger de bästa förutsättningarna för kontroll och uppföljning av verksamheten. NAVsmart är byggt av funktionaliteten från Microsofts affärssystem Dynamics NAV 2016 men anpassats efter behoven hos små till medelstora företag. Det gör att grundfunktionaliteten från Microsoft Dynamics NAV, tillsammans med våra egna anpassningar, utgör ett användarvänligt och kraftfullt affärssystem.

 


 

NAVsmarts tre inriktningar

Vilken inriktning passar dig bäst?

Vilken inriktning på NAVsmart passar din verksamhet bäst? Vi har lång erfarenhet av att arbeta med kunder från olika branscher. Det gör att vi har lärt känna de behov kunder har inom olika områden. Därför valde vi att ta fram tre olika inriktningar på det standardiserade utförandet av NAVsmart. Vi vill på bästa sätt anpassa affärssystemet till din verksamhet. Affärssystemet ska täcka alla era processer som tjänsteföretag, all funktionalitet som behövs för redovisning eller ha den absolut bästa logistiken bakom er e-handel. Därför gjorde vi tre inriktningar. Så ni kan ha en kostnadseffektiv lösning, som innehåller det ni behöver i er verksamhet.

Smart Services                              Smart Financials                                       Smart Selling Online

 


 

Hur går implementeringen till?

Implementeringen sker alltid i fem delmoment för att säkerställa att kvalité och förväntningar från samtliga håll motsvaras.

Vi tror att grunden i ett framgångsrikt affärssystem ligger i ett lyckat implementationsprojekt.
Vi säkerställer alltid implementeringen genom fem olika delmoment. Momenten omfattar allt från att NAVsmart tillgängliggörs i Microsofts moln Azure, till att testa systemet för att slutligen, Gå Live!

Tillgång | Konfiguration | Övning | Test | Driftsättning

Första steget innefattar att få igång licenser, användare och klienter. I konfigurationen kan kunder välja mellan olika förutbestämda baspaket som innehåller nummerserier, inställningar och grundläggande parametersättning vilka importeras till kundens databas. Eftersom Microsoft Dynamics NAV kan konfigureras på olika vis beroende på kund, tycker vi att det är viktigt att få en grundläggande förståelse för systemet. Vi hjälper därför våra kunder med en enklare utbildning när vi kommer till övningssteget. Systemet testas för att se att olika processer och arbetssätt motsvarar förväntningarna på systemet för att i sista steget Gå Live!

 


 

Hur fungerar driften?

Ha driften av ditt affärssystem i molnet.

NAVsmarts har sin drift i Microsofts molnlösning Azure. Det gör att vi tar fullt ansvar för tillgänglighet och drift av ert affärssystem. Fördelen med att ha en molnbaserad lösning är att ingen tid eller tankekraft går åt till oro för uppgraderingar eller backuper och affärssystemet finns tillgängligt överallt, när du vill. Vi hjälper dig med mjukvara, servrar, backuphårddiskar, säkerhetslösningar och ni behöver inte lägga pengar på en annan IT-partner, vi tillhandahåller hela driften.

 


 

Funktionalitet

Microsoft Dynamics NAV 2017 plus anpassningar som lagts ovanpå i NAVsmart blir ett kraftfullt affärssystem.

Vi har byggt NAVsmart utifrån funktionaliteten från Microsoft affärssystem Dynamics NAV 2017 men anpassat systemet efter behoven hos små till medelstora företag. Det gör att grundfunktionaliteten från Microsoft Dynamics NAV, tillsammans med våra egna anpassningar, utgör ett användarvänligt och kraftfullt affärssystem. NAVsmart har allt som kan förväntas av ett fullskaligt affärssystem.

 


BIsmart – det intelligenta analysverktyger för era verksamhetsprocesser

Ta strategiska beslut utifrån ett välgrundat underlag

I NAVsmart får ni ta del av det intelligenta analysverktyget BIsmart. BIsmart är baserat på Microsofts PowerBI och är ett intelligent beslutsverktyg, BIsmart får företag att ta strategiska beslut utifrån ett underlag hämtat från er verksamhet. BIsmart hjälper till att analysera information så företag kan få bättre kontroll och uppföljning av sin verksamhet och över verksamhetens processer. Att analysera företagets processer ger möjlighet att identifiera de förbättringar som behöver genomföras för att skapa större lönsamhet. Med resultatinriktade aktiviteter kan BIsmart generera information som hjälper till för att nå företagets mål.

Det smarta med BIsmart är att verktyget utnyttjar den nära kopplingen mellan NAVsmart och Excel. När systemet implementeras finns färdiga rapporter att tillgå, ni kommer snabbt igång med att analysera verksamhetens data. Rapporterna täcker områden för artikelförsäljning, inköp, kundreskontra, leverantörreskontra, produktion, projekt, redovisning och lager. Anpassa standardrapporterna efter ert behov. Det unika är att ni får tillgång till samma verktyg som används för att bygga rapporter. Det gör det enkelt att skapa egna rapporter utifrån de mätvärden som är i betydelse för er. I rapporterna kan ni vända genom att sortera era mätvärden utifrån olika filter.

Produktblad BIsmart